Skip to main content

Sää ja mää oppimateriaali opettajille

Monialainen oppimateriaali yläkouluille

Sää ja mää on monialainen, ensisijaisesti yläkouluille suunnattu oppimiskokonaisuus, jossa pohditaan sään ja ihmisen vuorovaikutusta sekä ilmaston muuttumista. Oppimateriaalissa säätä lähestytään arkisten kokemusten, ilmastonmuutosta koskevan tiedon sekä historian ja arkeologian kautta. Kokonaisuus tarjoaa opettajille valmiin opetuspaketin sään ja ilmaston käsittelemiseen.

Oppimiskokonaisuuden tavoitteena on lisätä oppilaiden ymmärrystä ilmaston vaikutuksista ympäristöön ja toisaalta ihmisen vaikutuksesta ilmastoon. Kokonaisuuden kautta sää hahmottuu sekä fysikaalisena ilmiönä että historiallisena jatkumona. Tehtävät kiinnittävät huomion sään merkityksiin omassa elämässä ja auttavat hahmottamaan oppilaiden omia vaikutusmahdollisuuksia ja roolia suhteessa ilmastonmuutokseen.

Oppimateriaali on syntynyt Aboa Vetus Ars Nova -museon ja kestävän kehityksen asiantuntijaorganisaatio Valonian yhteishankkeessa Sää ja mää – sään merkityksiä ennen ja nyt. Hankkeen tavoitteena on ollut vahvistaa kulttuuriympäristökasvatuksen ja monialaisten lähestymistapojen avulla yläkouluikäisten ilmiöpohjaista oppimista koskien säätä ja ilmastonmuutosta. Hankkeessa varsinaissuomalaisille yläkouluille toteutettiin työpajakokonaisuus, johon kuului ennakkotehtäviä, ympäristökasvattajan kouluvierailu sekä työpaja museolla. Sähköinen opetusmateriaali on koottu saatujen kokemusten ja mukana olleilta opettajilta kerätyn palautteen pohjalta.

Miten materiaalia käytetään?

Oppimateriaali koostuu kolmesta tehtäväkokonaisuudesta: Sää ja ilmasto, Sää ennen ja nyt sekä Ilmastonmuutos ja arki. Tehtäväkokonaisuudet on tarkoitettu suoritettavaksi tässä järjestyksessä, mutta tehtäviä voidaan hyödyntää myös yksittäin. Jokaisen tehtäväpaketin ja tehtävän esittelystä näet oppiaineet, joiden sisältöihin se ensisijaisesti soveltuu. Materiaali on rakennettu siten, että se olisi mahdollisimman notkeasti räätälöitävissä erilaisten oppiaineiden sekä myös oppiaineyhteistyön tarpeisiin. Oppimateriaali sisältää perehtymismateriaalit ja ohjeistukset opettajalle sekä tehtävämateriaalit oppilaille.

Sää ja ilmasto -tehtävät soveltuvat ensisijaisesti maantieteen ja biologian sisältöihin, mutta toimivat hyvin pohjana Sää ja mää -oppimiskokonaisuuden toteuttamiselle myös osana historian, äidinkielen, yhteiskuntaopin, kotitalouden ja kuvaamataidon opetusta.

Sää ennen ja nyt -tehtäväpaketti sopii ensisijaisesti osaksi historian, biologian, maantieteen, äidinkielen ja kuvaamataidon opetusta.

Ilmastonmuutos ja arki -tehtäväpaketti soveltuu ennen kaikkea maantieteen, yhteiskuntaopin, kotitalouden ja kuvaamataidon sisältöihin.

Tehtäväkokonaisuudet

Sää ja ilmasto

Sisältöä päivitetään.

Sää ennen ja nyt

Sisältöä päivitetään.

Ilmastonmuutos ja arki

Sisältöä päivitetään.

Tehtävämateriaalit

Nämä tehtävämateriaalit on tarkoitettu vapaasti koulujen käyttöön.

Kysymyksiä tehtävämateriaaleihin liittyen? Ota yhteyttä museolehtoriin:

Janna Jokela
janna.jokela@avan.fi
0400 786 053

Tehtävämateriaalit

Aboa Vetuksen tehtäväpaketit

Keskiaikaan ja kaupunkiarkeologiaan johdattava padlet-seinä

Museo on koonnut opettajille materiaalipaketin Turun keskiaikaan ja kaupunkiarkeologiaan tutustumisen tueksi. Koko materiaali löytyy alla olevan linkistä, padlet-seinältä. Padletiin on koottu paljon erilaista materiaalia, josta voi koostaa jo vaikka museovierailua edeltävän oppitunnin: videoita, informaatiota, tietovisa sekä erilaisia syventäviä ja luovia tehtäviä.

Tehtäväpaketti omatoimiseen museovierailuun

Tämä tehtäväpaketti tukee oppilaiden omatoimista tutustumista Aboa Vetuksen raunioalueeseen. Tehtäväkierros on kartan muodossa ja suunniteltu suoritettavaksi museotilassa pienryhmissä omalla tabletilla. Eri tehtäväpisteet johdattelevat keskustelemaan, kuuntelemaan ja tutustumaan raunioalueeseen moniaistisesti.

Ars Novan tehtäväpaketit

Nämä tehtävät liittyvät taiteen eri teemoihin ja sopivat tehtäväksi kaikkien taidenäyttelyidemme yhteydessä. Tehtävät jakautuvat eri teemoihin; voit pohtia etukäteen, mikä kokonaisuus sopisi parhaiten juuri teidän luokkanne vierailun yhteyteen. Kaikista tehtävistä löytyy hieman eritasoiset versiot alakouluikäisille sekä yläkoulu- ja lukioikäisille.

Tulosta tehtävät oppilaillesi valmiiksi. Muistakaa myös kynät ja kumit! Museolta saa tarvittaessa lainaan kirjoitusalustoja.

Nykytaiteen museo Kiasman sivuille on koottu oiva Nykytaiteen sanasto, johon suosittelemme tutustumaan jo ennen museovierailua.

Värit

Näissä tehtävissä keskitytään väreihin; värioppiin, värien havainnointiin ja värien luomiin tunnelmiin.

Materiaalit ja tekniikat

Näiden tehtävien avulla tutustutaan eri taiteen materiaaleihin ja tekniikoihin.

Taiteen tulkinta ja taiteesta puhuminen

Nämä tehtävät johdattelevat taiteen tulkintaan ja rohkaisevat taiteesta puhumiseen.

Nykytaide ja taiteilijan työ

Näissä tehtävissä pohditaan nykytaiteen eri piirteitä ja taiteilijan työtä.

Sää ja mää -oppimateriaali ympäristökasvatukseen

Miten sää vaikuttaa elämääni nyt ja millaisia merkityksiä sillä on ollut entisajan ihmisille? Ilmastonmuutos konkretisoituu säätiloissa ja ihmisten sääkokemuksissa. Sää ja mää -oppimateriaali yhdistelee arkeologiaa ja ympäristökasvatusta. Siinä säätä tarkastellaan sekä fysikaalisena ilmiönä että historiallisena jatkumona. Tavoitteena on lisätä yläkouluikäisten ymmärrystä ilmaston vaikutuksista ympäristöön ja toisaalta ihmisen vaikutuksesta ilmastoon. Keskiössä on nuorten omakohtainen suhde säähän.

Oppimateriaalin avulla voi toteuttaa säätä käsittelevän monialaisen ilmiökokonaisuuden kouluissa, kerhoissa ja muun ympäristö-, kulttuuri- ja luontokasvatuksen parissa. Oppimateriaali tarjoaa sisällön 2–8 oppitunnin mittaiseen kokonaisuuteen. Materiaali rakentuu kolmen kokonaisuuden varaan:

  1. Sää ja ilmasto -osio perehdyttää aihepiiriin ja sisältää taustoittavan videomateriaalin lisäksi pohtimistehtäviä pienryhmissä tehtäväksi.
  2. Sää ennen ja nyt -osiossa sään tutkimista lähestytään historian ja arkeologian tarjoamien mahdollisuuksien sekä oppilaiden omien sääkokemuksien avulla.
  3. Ilmastonmuutos ja arki -osiossa koululaiset pohtivat arkisten valintojen vaikutuksia tulevaisuuden säähän.

Käytännön asioita koululaisryhmille

Museovierailuun liittyy käytännön asioita, jotka on hyvä ottaa huomioon ennen vierailua. Tältä sivulta löydät vastauksia yleisimpiin kysymyksiin!

Miten museoon tullaan?

Museon sisäänkäynti sijaitsee rannan puolella osoitteessa Itäinen Rantakatu 4–6. Tilausajobussit voivat jättää ryhmän suoraan pääoven eteen.

Kun tulette museoon, ryhmänjohtajan kannattaa ensimmäisenä ilmoittaa ryhmänsä saapumisesta museon lippukassalle. Myös naulakot sijaitsevat museon lippukassan tuntumassa ja WC-tilat löytyvät museon aulasta.

Jos olette tilanneet opastuksen, opas odottaa teitä lippukassan luona.

Mitä museovierailulle kannattaa ottaa mukaan?

Museoon kannattaa lähteä mahdollisimman vähällä varustuksella. Esimerkiksi kookkaita reppuja ei museon näyttelytiloihin saa tuoda. Lippukassan yhteydestä löytyy naulakko ja lukollisia säilytyslokeroita, mutta suosittelemme mahdollisuuksien mukaan jättämään ulkovaatteet ja reput koululle tai esimerkiksi bussiin.

Älypuhelinta saa museossa käyttää, jos sen käyttö koulun omiin sääntöihin sopii. Kaikissa näyttelyissämme saa ottaa kuvia omaan käyttöön ja kuvaaminen onkin hyvä tapa tallentaa museossa nähtyä.

Kuinka paljon aikaa vierailuun kannattaa varata?

Museovierailuun kannattaa varata aikaa vähintään tunti, riippuen siitä, haluatteko vierailla sekä arkeologisella että nykytaiteen näyttelyissä. Opastuskierrostenkin jälkeen kannattaa jättää aikaa tehtävien tekoon tai oppilaiden vapaaseen kiertelyyn näyttelyissä opettajan valvonnassa. Museosta löytyy paljon nähtävää ja toiminnallisia pisteitä, joihin kaikkiin ei ehditä opastuskierroksella pysähtyä.

Pääsevätkö ryhmät museoon myös aukioloaikojen ulkopuolella?

Museo on avoinna tiistaista sunnuntaihin klo 11-18. Ryhmät, jotka varaavat museolta opastuksen, ovat tervetulleita museoon myös maanantaisin sekä arkiaamuisin klo 9.00 alkaen.

Voiko museossa syödä omia eväitä?

Museossa ei valitettavasti ole erillistä ruokailutilaa koululaisten omien eväiden nauttimiseen. Museon yhteydessä olevat kahvilatilat kuuluvat ravintolayrittäjälle, joten niissä omien eväiden nauttiminen ei valitettavasti ole mahdollista.

Maksaako museon sisäänpääsy opettajilta jotain?

Opettajat pääsevät museoon aina maksutta ryhmän kanssa tullessaan ja myös ilman ryhmää OAJ:n kortilla. Voit siis käydä vapaasti tutustumassa esillä oleviin näyttelyihin ja pohtia, mikä niistä sopisi juuri omalle ryhmällesi.

Kysyttävää?

Museolehtori on apunasi kun suunnittelet vierailua museoon. Minuun saa olla yhteydessä, jos vierailun käytännön asiat mietityttävät tai pohdit miten museossa koettua voisi syventää vielä vierailun jälkeen koulussa. Älä epäröi ottaa yhteyttä!

 

Janna Jokela
museolehtori
0400 786053
janna.jokela@avan.fi