Skip to main content

Tietosuojaseloste ja evästekäytännöt

Rekisterin pitäjä

Aboa Vetus Ars Nova säätiö
Y-tunnus: 0968636-0
Osoite: Nunnankatu 1, 20700 Turku
info@avan.fi

Tietosuoja

Aboa Vetus Ars Nova -museon rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Aboa Vetus Ars Nova säätiö
Y-tunnus: 0968636-0
Osoite: Nunnankatu 1, 20700 Turku
info@avan.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nana Grahn
nana.grahn@avan.fi

3. Rekisterin nimi

Aboa Vetus Ars Nova -museon asiakas- ja sidosryhmärekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Aboa Vetus Ars Novan uutiskirje, yhteydenpito asiakas- ja sidosryhmiin, varausrekisteri, verkkosivujen ja palveluiden kehittäminen sekä kutsut avajaisiin ja tapahtumiin.

5. Rekisterin sisältö

Uutiskirje: Aboa Vetus Ars Nova museon uutiskirjeen vastaanottajat.
Kerätyt tiedot: nimi, sähköpostiosoite.

Varausrekisteri: Opas- tai vierailuvarauksen tehneet asiakkaat.
Kerätyt tiedot: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, laskutustiedot, tilatun palvelun tyyppi, vierailun ajankohta.

Kutsulista: Museon avajaisiin tai muihin tilaisuuksiin kutsuttavat henkilöt
Kerätyt tiedot: nimi, osoite, sähköpostiosoite, organisaatio, asema organisaatiossa, sidos museoon

Sidosryhmäviestintä: Yhteistyökumppanit, kulttuurialan toimijat, median edustajat.
Kerätyt tiedot: nimi, osoite, sähköpostiosoite, organisaatio, asema organisaatiossa, osoite, puhelinnumero, sidos museoon

Tietoja kertyy suostumuksella suoraan asiakkailta, toiminnassa mukana olevilta sidosryhmiltä sekä julkisista luotettavista tietolähteistä.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta Aboa Vetus Ars Nova -museon ulkopuolelle.

7. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle lain sallimin tavoin, mikäli tiedot siirretään maahan, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä, tai sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso. Siirto EU:n ulkopuolelle voi väliaikaisesti tapahtua myös erilaisten pilvipalvelujen käyttämisen yhteydessä, kuten esim. OneDriven, Google Analyticsin tai Dropboxin yhteydessä.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Sähköisen rekisterin tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisina ja rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisteriin pääsevät ainoastaan ne henkilöt, joilla on oikeus ja tarve pääsyyn työtehtäviensä puolesta sekä tarvittavat salasanat.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Rekisteröity voi poistua rekisteristä viesteissä olevan linkin kautta, tai lähettämällä poistumispyynnön rekisterin yhteyshenkilölle.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan ”rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten”.

Evästeet

Evästeiden käyttö

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivustot tallentavat laitteelle, jolla vierailu tehdään. Niitä käytetään yleisesti varmistamaan, että verkkosivustot toimivat, tehostamaan niiden toimintaa sekä antamaan tietoja sivustojen omistajille.

Aboa Vetus Ars Nova hyödyntää Google Analyticsia verkkosivujensa käyttöön liittyvässä analytiikassa.

Sivuston käytöstä kerätään anonyymiksi tehtyjä tilastollisia tietoja. Verkkopalvelun kävijöistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen kävijä voitaisiin tunnistaa. Tilastollisesti kerättyjä tietoja ei voi yhdistää toisiinsa.

Näiden tietojen avulla museo voi kehittää verkkosivustoansa edelleen ja seurata uusien kehitystoimien onnistumista. Lisätietoja näistä evästeistä saa Googlen tietosuojakäytäntösivustosta.

Linkit museon sosiaalisen median kanaviin (Facebook, Twitter, Youtube ja Intagram) löytyvät verkkosivujen alalaidasta, ja ne johtavat Kolmannen osapuolen verkkopalveluihin.

Verkkosivuilla on upotettuja näkymiä kolmannen osapuolen verkkopalveluista, jotka saattavat asentaa selaimeesi evästeitä:

 

Evästeiden estäminen

Selaimen asetuksista käyttäjä voi halutessaan kieltää evästeiden vastaanoton tai poistaa selaimeensa tallentuneet evästeet. Tämä voi kuitenkin aiheuttaa puutteita sivuston toiminnassa. Analytiikan käyttämistä tunnisteista voi kieltäytyä ottamalla käyttöön selaimen Do Not Track -toiminnon ja asettamalla selain hylkäämään kolmannen osapuolen evästeet.