Viljo Pertola: Bandura

ARS NOVA
8.12.2023−14.1.2024

I sina teman fördjupar sig Viljo Pertola (f. 1997, Åbo) i historia, olika kulturer och vår tids mångformiga bildsamlingar. Samtidigt försöker han fånga nuet. Tertiärperiodens spindlar och konstnärens händer spinner nätet på bilden. Berättelserna varvas med en detaljerad familjebild som målats med en vass träpinne.

Pertola berättar om den magiska realismen i verket Adoptioperheemme (2023): ”Ormen på bilden, den östliga indigosnoken, bor i USA. Ormen är inte giftig. Ormen tar emot fågelungarna vars föräldrar är okända. Den klassiska soffan hedrar gamla traditioner.” På soffan finns en bandura, Ukrainas nationalinstrument.

Verken innehåller rikligt med bilder, som kombinerar teckning, måleriska ytor, delar av produktförpackningar samt tidningsurklipp såsom serier och text. Parallellerna mellan text och bild är insiktsfullt humoristiska. I kombinationen av lånade bilder och eget uttryck avtecknas Pertolas personlighet: som konstnär är han skicklig, godhjärtad och en orubblig estetiker.

De flesta verken i utställningen är fantasifulla kollager som har genomförts med blandteknik. Även om verken föreställer landskap och interiörer, är helhetsintrycket av kompositionen platt och skiktad. Verken påminner om palimpsester, handskrifter på återvunna pergament från antiken, där berättelser från olika tider skrivits ovanpå varandra. I palimpsester blandas tidsnivåerna med varandra, nästan som en anslagstavla som lever sitt eget liv. Pertolas verk innehåller trasiga lager och en del av målningen har förverkligats med samma metod, som avslöjar och döljer.

Pertola har tagit på sig uppgiften att ta hand om alla saker som människor övergett eller slängt bort. Av dessa alla ”specialiteter”, som sällan finns att beskåda, har Viljo skapat sina verk. Till och med färgerna som används i verken är rester från målarpaletter som andra använt.

Pertolas uttryck innehåller japonism, som avser influenser från japansk stil och beundran av den. Landskapsmålning, komponering, ett tillplattat rumsligt intryck och eteriskt teckningsspår för tankarna till den japanska träsnitts- och rullmålningstraditionen. I vissa verk finns figurer som liknar dem i mangaserier, och färgvärlden kombinerar traditionella brutna färgharmonier och rena pastellfärger. Verken pryds av en viss, anspråkslös finkänslighet.

Viljo Pertola är utbildad bildartesan och har slutfört en yrkesinriktad grundexamen inom visuell framställning i Kaarisilta ry:s konst- och verksamhetscenter år 2020. Dessutom har Viljo fått en hel del annan konstutbildning. Han har deltagit i utställningsverksamheten sedan år 2015. Viljos verk har ställts ut på flera platser: Viidakossa tarkkailaan, Taidekeskus Into ry:s gemensamma utställning, galleriet Art Kaarisilta, Helsingfors (2018), Taidekeskus Intos 10-årsjubileumsutställning (2019), Amos Rex ungas utställning (2020), utställningen Pimeyden Tyyssija på Örö (2021–2022). Dessutom har Viljos arbeten varit framme bland annat på B-galleria (Åbo, 2021), Kaarisilta Biennale (Lahtis, 2021) samt på Saaren Kartanos residenskonstnärers utställning på Art Kaarisilta (Helsingfors, 2023).

 

Galleri Into

Målet för projektet Galleri Into är att göra outsiderkonsten synlig!

Galleri Into är Konstcentret Into rf:s och Aboa Vetus Ars Nova -museets samarbetsprojekt, som räcker ett år från april 2023 till januari 2024. I museets utställningsutrymme på andra våningen genomförs fem soloutställningar av konstnärer som arbetar på Konstcentret Into.

Konstcentret Into

Konstcentret Into organiserar konstverksamhet och undervisning i bildkonst för personer som behöver stöd. Konstcentret som grundades år 2009 ligger i Pompo i Åbo. I konstcentrets utrymmen ordnas regelbundet konstundervisning och kurser. Förutom detta finns där flera arbetsrum för konstnärsaktörer och där genomförs offentliga samfundskonstprojekt.

Konstcentret Into lever upp till sitt namn: det är ett aktivt och fritt samt yrkesmässigt fungerande samfund. Verksamheten förespråkar konst som ger var och en möjligheten att bli sedd och hörd på sitt eget sätt.

”Den betyder mycket. Mycket, åh, skulle jag beskriva… Stort, det är allt.

Vad betyder konsten för dig? – Viljo Pertola

Aboa Vetus Ars Nova

Samarbetet med museet kom till på initiativ av Konstcentret Into. Konstpedagogerna och långsida Into-aktivisterna Eija Ruoho och Sinikka Mäki-Lertola bjöd utställningsamanuens Nina Tanskanen till konstcentret på visit. Idén om ett utställningssamarbete kom till naturligt.

Parterna förenas av en vilja att göra någonting annorlunda. På Into har man i åratal jobbat för utställningen, och det är en stor ära för museet att få erbjuda ramar för den. Samarbetet med Into strävar till att göra specialkonsten till en del av konstfältet. Det bästa med samarbetet är emellertid dess kärna: utställningarna av dessa fem konstnärer är verkligen någonting att se och uppleva!

 

Galleri Intos utställningar

28.4.–7.6.2023 Miira Kangas

16.6.–26.7.2023 Tiina Elina Nurminen

4.8.– 17.9.2023 Daniel Hahta

29.9.– 19.11.2023 Miia Ruohonen

8.12.– 14.1.2024 Viljo Pertola

 

Tilläggsinformation

Niina Tanskanen
utställningsamanuens
niina.tanskanen@avan.fi
040 585 4499

Konstcentret Into
Eija Ruoho
044 070 1544
taidekeskusinto@gmail.com
www.taidekeskusinto.com