Skip to main content

Museet

Aboa Vetus Ars Nova

Aboa Vetus Ars Nova, museet för arkeologi och nutidskonst, ligger i Åbo centrum. Aboa Vetus berättar om Åbos historia invid arkeologiska föremål och äkta ruiner av hus. Ars Nova visar upp intressant samtidskonst och museets konstsamling.

Finlands enda arkeologiska museum, Aboa Vetus, innefattar en stadsdel upphittad under jorden, där människor har levt i sekler. I museiområdet finns ruiner av medeltida stenbyggnader, mellan vilka Kloster ågatan löper. Museet fick sin början på 1990-talet som ett resultat av stadsarkeologiska utgrävningar.

Museets högkvalitativa konstutställningar lyfter fram aktuella konstnärer och perspektiv på olika fenomen:

Utställningar

Kommande utställningar 

Välkommen till Aboa Vetus Ars Nova!