Alvar Gullichsen: KOSMOS

ARS NOVA
8.12.2023−19.5.2024

Alvar Gullichsen (f. 1961, Helsingfors) är en etablerad bildkonstnär, musiker och producent. Under de senaste tio åren har han målat geometriska rumsliga målningar. Gullichsens konst övergick gradvis i det abstrakta från och med vistelsen i konstnärsresidenset Villa Karo i Benin, Västafrika år 2002.

Gullichsen spårar transkulturella och universella mönster. Han ser många likheter mellan olika kulturer och epoker. Han har ett visionärt grepp om modernismen, med ett fördomsfritt intresse för esoterik, transcendental-filosofi, mystik och andliga traditioner.

Gullichsens verk är en fortsättning på den modernistiska abstrakta konsten, vars standard är den ideala formen. Han intresserar sig för mönster som upprepar sig globalt. Inom bildkonsten har man närmat sig dylika bilder ur flera perspektiv; exempelvis har bilderna refererat till jungianska arketyper, med en kollektiv undermedveten betydelse. I den abstrakta konsten bildar basfigurerna och kompositionen ofta ett slags symboliskt språk.

Uppfattningen om konstnärens individualism utmanas starkt i både popkonsten och den abstrakta konsten. Gullichsens förhållningssätt är extatiskt; han kanaliserar eller mixar former och samtidigt filtrerar han sin egen och den kollektiva kulturella bakgrunden. ”Målningens utgångspunkt är en vision om ett arketypiskt formspråk där det verkar finnas ett budskap eller en lärdom, något slags estetiskt ideal”, belyser Gullichsen. Visionerna som förverkligats med hyperprecision är också utmanande för besökaren. Inför dem måste man kapitulera som inför en oundviklig sanning.

Med idén om kosmos eftersträvas en bild av den allmänna och individuella samtiden, en union. Förhållandet mellan det universella och det unika är i många avseenden problematiskt, om man tänker att man kunde göra anspråk på former och figurer.  I Gullichsens målningar kanske det är så att figurerna snarast vandrar i och genom bilderna.

Utställningen som breder ut sig på två våningar i museet Aboa Vetus Ars Nova är en exceptionellt omfattande översikt över Gullichsens produktion, och omfattar mer än 70 verk. I utställningen visas tidiga målningar med seriemotiv och skulpturer av glasfiber samt skissartade gouacher från konstnärens Villa Karo -residens i början av 2000-talet. 2010-talets stora geometriska målningar samt GNARS*-skulpturerna bildar en omfattande helhet. I utställningen jämställs humoristiska och allvarligare arbeten på ett eklektiskt sätt. I centrum för de senaste målningarna i serien Dissolving Patterns står den oundvikliga förändringen. I dessa målningar dekonstruerar konstnären sin stil och låter skarpa geometriska former lösas upp i landskapet.

Gullichsens konstnärliga genombrott var hans första utställning Raba Hiff Show 89 som visade upp det fiktiva bolaget Bonk Business Inc:s maskiner. Under det följande decenniet drev han Bonk tillsammans med sin arbetsgrupp** och målade humoristiska målningar med seriemotiv. Monumentalskulpturen Posankka (1999) från slutet av Bonk-perioden är hans överlägset mest kända och älskade verk. Vid millennieskiftet anslöt sig Gullichsen till konstnärsgruppen ROR (Revolutions on Request), och inom dess ramar deltog han i förverkligandet av utställningen Utopia, som hölls i Kiasma år 2021. ROR var rock- och popkultur, hantverk och psykedeli och stod tvärt emot den rådande teknologiska och ekonomiska framtidstron.

*GNARS (Gullichsen-Nyqvist Art Systems) är Gullichsens och Klaus Nyqvists gemensamma projekt inom vilket de skapade geometriska skulpturer och offentliga verk.

**I Bonk-projektet deltog Richard Stanley, Henrik Helpiö, Magnus Weckström, Magnus Scharmanoff och Olli Lehtinen.

*** Bjarne Ölander (Fibresin) utformade Posankkan och de övriga skulpturerna av glasfiber. Den estniska skulptören Matti Varik skapade originalen i lera utifrån Gullichsens ritningar.

Tilläggsinformation

Niina Tanskanen
utställningsamanuens
niina.tanskanen@avan.fi

040 585 4499