Ristimäki i Ravattula

ARS NOVA
29.9.2023−19.5.2024

Ristimäki i Ravattula är Finlands äldsta kända kyrkplats vars arkeologiska undersökningar fört med sig en hel del information om livet vid järnålderns slut och medeltidens början. Grävfynden och den färggranna rekonstruktionen av forndräkten som grundar sig på gravfynden, leder utställningen till livet hos invånarna i Aura ådal för över 800 år sedan.

Ristimäki i Ravattula är beläget invid Aura å, cirka fyra kilometer från Åbo centrum på nuvarande S:t Karins område. År 2013 hittade arkeologer Finlands äldsta kända kyrkolämning på Ristimäki, som finns mitt bland åkerfälten. Ravattula kyrka byggdes på slutet av 1100-talet och har fallit ur bruk senast i mitten av 1200-talet. Byggnaden omgavs av en stängslad begravningsplats där man har begravt cirka 400 avlidna.

Forskare vid Åbo universitet gjorde utgrävningar under ledning av arkeolog Juha Ruohonen vid Ristimäki i Ravattula åren 2010–2016. Förutom grunderna för kyrkobyggnaden och staketet undersöktes även gravarna. Alla avlidna hade sänkts i jorden i gravar vars riktning likt kyrkan var sydväst–nordväst. Gravarna har daterats till korstågstiden och tidig medeltid (cirka 1050–1250) då det inte längre var vanligt att utrusta de avlidna med vapen och bruksföremål inför livet efter detta. Föremålen som finns i gravarna är spännen som använts som fäste för kläder eller bälte samt färggranna pärlband som bars runt halsen.

Utställningen presenterar tre begravningar: en kvinnas grav, ett barns grav och en spjutbärares grav samt Finlands tionde forndräkt: Ravattuladräkten. På basis av kvinnans gravfynd gjordes en forntida dräkt som utlystes på hösten 2021. Rekonstruktionen av dräkten föregicks av en hel del tvärvetenskaplig forskning, såsom forskning av yllekvaliteten och färgämnen hos dräktfragmenten, arkeologisk analys av föremålen i graven och benforskning av avlidnas kvarlämningar. Dessutom har utställningen fascinerande fynd från Ristimäki: en spjutspets som hittades i en mans grav och en bältesanordning som hörde till mannens dräkt samt deras kopior, en rekonstruktion av ett barns gravkista och pärlor som hittade i barnets grav samt en miniatyr av Ristimäki kyrka och dess omgivning.

Ristimäki är en fängslande del av Åbos förhistoria, och utställningen erbjuder en inblick i rötterna för bosättningen i Aura ådal.

Utställningens manuskript har skrivits av arkeologerna Juha Ruohonen och Jaana Riikonen. Genomförande arkeologerna Juha Ruohonen och Jaana Riikonen samt Aboa Vetus Ars Nova.

Tilläggsinformation

Ilari Aalto
Arkeolog
ilari.aalto@avan.fi

0400 347 522