Aboa Vetus – det gamla Åbo

Finlands enda arkeologiska museum, Aboa Vetus, innefattar en stadsdel upphittad under jorden, där människor har levt i sekler. I museiområdet finns ruiner av medeltida stenbyggnader, mellan vilka Kloster ågatan löper.

Museet fick sin början på 1990-talet som ett resultat av stadsarkeologiska utgrävningar. Byggnaderna som grävdes fram bevarades i det tillstånd de var då de upphittades. De berättar om områdets olika skeden och historiska nivåer. De medeltida källarna byggdes på 1300- och 1400-talen. Efter Åbo brand 1827 byggde man om staden: gatorna gjordes bredare och byggnadsbeståndet glesare – en ny, öppen rutplan dolde ruinerna av det medeltida Åbo.

Kring sekelskiftet 1900 var Åbo badinrättning verksam på tomten. År 1928 lät tobaksfabrikören Hans von Rettig bygga den imponerande Villa von Rettig som privatbostad åt sin familj. Sedan 1995 har museet för historia och nutidskonst Aboa Vetus Ars Nova varit verksam i Rettigska palatsets lokaler.

Ett förmöget stenhuskvarter

Aboa Vetus hör till Klosterkvarteret, som var en av de fyra stadsdelarna i det medeltida Åbo. På den tiden var Åbo den näst största staden i Sverige, och ett livligt centrum för handel, förvaltning och kyrkligt liv.

Museitomten beboddes av förmögna köpmän. Ståtliga hus byggda i sten och tegel samt många upphittade föremål såsom knivar med silverdekorationer, skärvor av fina dricksglas samt guldringar, vittnar om lyx som få hade tillgång till.

Lek, spela, undersök!

I museet finns mycket att upptäcka för besökare i alla åldrar. Kunskap kan fördjupas genom att man leker, spelar, rör och undersöker. Försök snurra ett medeltida snurrben eller ta en skrivpinne och skriv på en vaxtavla! I utställningen Beniga berättelser är det intressant att känna igen och undersöka djurben.

Museet utför kontinuerligt nya arkeologiska utgrävningar, vilket ständigt ger ny information om den förflutna staden och dess invånare.