Marjatta Holma: Målningar

ARS NOVA
28.10.2022−12.2.2023

Målningarna föreställer ingenting utan håller sig till att vara verk – eller föreställer på sin höjd sig själva. Marjatta Holma (f. 1976 Jyväskylä) genomför rumsliga olje- och temperamålningar på olika slags linne- och bomullsdukar.

”Känslan av tempera- och oljemålningarnas material samt dofterna och nyanserna i dem är förutom utställningsutrymmets väsen mina motiv. Målningarnas och utrymmets material får betona varandra i sina egenskaper. Att måla är också att ta bort någonting, inte alltid att lägga till.”  Marjatta Holma

Holmas målningar är övervägda i förhållande till utrymmet de är utställda i. Utställningshelheten fortsätter på det platsbundna närmandesätt som är kännetecknande för henne. Till utställningen har valts och skapats verk som bildar något slags förhållande mellan verken och utställningsutrymmet. Med finns nya och även några äldre målningar.

Bland Holmas konkretistiska ideal infogar sig också ett rums- och materialrelaterat arbetssätt samt ett begreppsligt funderande över målningarna. På ett sätt som avviker från den abstrakta formalismens tradition utvecklas målningarna så småningom, genom att balansera mellan den måleriska gesten och den rena formen. Arbetet överraskar alltid genom sin egensinnighet. Det processartade och upplevelsen av målningarna i förhållande till utrymmet orsakar både friktion och det välbehag som är inbegripet i konstnärens arbete och i de material som är kära för henne. På ett för Holma betecknande sätt hänvisar målningarna också till den konsthistoriska tradition till vilken hennes arbete hänför sig.  Svart fyrkant finns i egenskap av målningens slut och dess eviga början som en del av utställningen.

Marjatta Holma (f. 1976, Jyväskylä) utexaminerades från Åbo Konstakademi år 2004. Hon blev vald som årets konstnär 2016 av Åbo Konstnärssällskap. Sin senaste separatutställning höll hon i galleriet ARTag i Helsingfors 2019 och hon har deltagit i grupputställningar: Avantgarden vid Notstranden i Åbo (2021), Scenes i Åbo Domkyrka (2019) och Åbo Biennal (2015).

Holmas verk finns bland annat i följande samlingar: Museet för nutidskonst Kiasma, Finska Statens konstverkskommissions samling, Finska Konstföreningen, Jenny och Antti Wihuris fonds samling, Jyväskylä samt Åbo stads konstsamlingar.

Aboa Vetus Ars Nova-museets utställning Målningar är Holmas första soloutställning i museet.