Kauppaa ja ylellisyyttä – uuden arkeologisen näyttelyn testiosio

ABOA VETUS
14.12.2021−31.12.2030

Aboa Vetus Ars Novan pysyvä arkeologinen näyttely uudistetaan osissa. Ensimmäisen uuden näyttelyosuuden teemana on ulkomaankauppa ja esineen arvo.

Turun arkeologisilta kaivauksilta löytyy paljon ulkomailta tuotua kauppatavaraa. Mitä ne kertovat menneisyyden kauppaverkostoista, arvostuksista ja muodista? Aikalaisille esineiden arvo on voinut liittyä käytettävyyteen tai rahalliseen arvoon. Arkeologille löydetyn esineen arvo liittyy ennen kaikkea siihen, kuinka paljon tietoa sen avulla voidaan päätellä.

Koko näyttelyuudistus toteutetaan yleisön toiveita kuunnellen. Ensimmäisennä näyttelyosuudessa kokeillaan erilaisia tapoja kertoa menneisyydestä arkeologian valossa. Suunnittelussa on otettu huomioon aikaisemmissa yleisöraadeissa ja työpajoissa syntyneet ideat ja toiveet.

Keräämme testiosiosta palautetta, jonka pohjalta jatkamme seuraavien teemojen kanssa eteenpäin. Uudistuksen ytimessä ovat arkeologinen tutkimus, alueen historian monikerroksellisuus ja vuorovaikutus yleisön kanssa.