Skip to main content

Museomme on mukana Varsinais-Suomen museoiden ilmastolupaus -hankkeessa

Varsinais-Suomen museoiden ilmastolupaus -hankkeessa Aboa Vetus Ars Nova ja 12 muuta varsinaissuomalaista museota kehittävät toimintaansa ja tarkastelevat omaa toimintaympäristöään kriittisesti ekologisen kestävyyden näkökulmasta.

Hankkeessa sitoudutaan tekemään toimenpiteitä, jotka voivat painottua positiivisiin vaikutusmahdollisuuksiin tai toiminnan ilmastokuorman pienentämiseen. Hankkeen tuloksena museot omaksuvat uusia, ympäristöllisesti kestävämpiä toimintatapoja ja jakavat tietoa sekä toimintamalleja mukana olevien museoiden lisäksi myös laajemmin käyttöön. 

Lue lisää hankkeesta